آموزش وردپرس
خانه / گویش بیدهندی / یک حرف اضافه در گویش بیدهندی

یک حرف اضافه در گویش بیدهندی

یک حرف اضافه در گویش بیدهندی :
حرف ” و ” در برخی کلمات به گویش بیدهندی به حالت “او” کشیده و در حالیکه لبها گرد تر (غنچه ) شده اند تلفظ میشود .
درست مانند ü در زبان آلمانی .
مثالهایی از این کلمات عبارتند از : دورdür- دود -سولsül- پول -شو – قروت- کدو- نور- قوتghüt- مو -کوله küle- روح -سولگا -کروف – کوز -زوزه -لوله- پور- پونه -بوه- بوقbügh- کلون – کوره küra – ….

error: Content is protected !!