آموزش وردپرس

هندات

IMG_2124دهی هه بغل کرکس ته روخنه چیمه رود== یه ورش کپه ها خاکی و یه ور سنگ کبود
dehi ha beghal e karkas tah e rokhna chima rood–ya varesh kopeha khaki vo ya var seng e kabood
هتن تابع نطنزهه قدیما جزو کاشون ==شص فرسخ فاصله داره تا به شهر تهرون
haten tabee natenz ha ghedima joze kashun –shas farsakh fasela dare ta be shahr e tehroon
ا سمش هه بیدهند ، ویند و وهند== همای حکایتاش مثل نبات هه مثل قند
esmesh ha bidhend viyend o vehend –hamaye hekayatash mesle nebata mesle ghend
روخنه یی به پراز درخت وید== هند یعنی روخنه ،بید جی وید
rokhanayi ba por az derakhte vid — hend yaani rokhene bid ji vid
درختای ویدش به اندازه ی برج میلاد ==کپه هاش پر از زرنگیا به ، اوشوم زیاد
derakhtaye videsh ha endazaye borje milad–kopehash por az zerengia ha ovshum ziad
نون که منظور منه اسمش نهه == اصل کاری دهه که مثلش نهه
non ke manzur e men ha esmesh naha – asle kari deha ke esmesh naha
مردمانی بمینده نانین مثل آهن== شو و رو کارشین بکه و گلاینده ساکن
mardomani bemayende nanin mesle aahen – shevo ru karshin beka vo gelayende saken
کارشین دقیق و بی عیب مثل اوی سره ==حرف مردمش حساب بو ، نبو کلپتره
kareshin deghigh o bi ayb mesle ooye sera – harfe mardomesh hasab bo nebo kalpatera
تمام زمین ده ورتله و نقاله جار ==صاف و آباد وبو با صدها سال زحمت و کار
temam e zemin e deh vartela vo neghalajaar – saaf o aabad vebo baa sadha saal zahmato kaar
کم کم آباد وبو صحرای وی او و علف ==کشت و زرع شروع گلا و هر کی در پی هدف
kem kem aabad vebo sahraye vi ou vo alaf – kashto zar shoru gela vo har ki dar peye hadaf
کچ و وچ بکردنده مردم ، جماعت دید امه== طایفه معلوم وبو ملا ومکتب دید امه
kach o vach bekardende mardom jemaat did ema – tayefa malum vebo molla vo maktab did ema
دتوا و جنوا کمک یا و مثل دادا ==پوروا و مردوا جی هماشین مثل آقا
dotuwa vo jenuva kumak ya vo mesle dadaa – puruwa vo merda ji hamashin mesle aagha
نسبتای فامیلی و رابطه از قدیما ==زومای و عروس بو و باغجه ، ماما
nesbataye famili vo raabeta az ghedima – zumay o orus bo vo baghja mama
باخسوره و خاسرو ، بابا و حالولت== دت و پور بنده برای ننه مثل دولت
bakhsura vo khaseru- baba vo halevla – doto pur bende beraye nane mesle devlat
رفیق و خونه خواه و آداش و یاد == نشون دوستی بو و مهر زیاد
refigh o khunekhah o adash o yad – neshun e dusti bo vo mehr e ziyad

برساینده به علم زندگی ، با فکر و تجربه== اشین سات هر چی شین اپا ، نانین د چیی نبه
beresayende be elm e zendegi ba fekr o tajreba – ashinsat har chi shin apaa nanin de chiyi neba
دسگاه پارچه بهرانی ، نخ بریسی ، آر اویی ==اثاث رعیتی و ساختمونی ، فرغون چویی
dasga parcha behrani nakh berisi aar e ouyi – asas e rayati vo sakhtemuni forghun chuyi
درگلنی خوردنیا از شکل اول به غذای موندگار ==خوراکاشین دس اها با جسم آدم سازگار
dargelni khordenia az shekl e avval be ghezaye mundegar
– khoraka shin das aha ba jesm e adem sazegar
قنات بروت و حیدر ، قنات روزودون== اوش گوارا بو و صفا ش هادا به جسم و جون
ghenete barut o heydar ghenat e rozodun – oush govara bo sefash hada be jesm o jun
……………………………………………
نونوایی با هیزم چو ، آرت گندم با سهوس ==هماشین بلد بنده ، پیرجن و تاجه عروس
nunvayi ba hizom e chu art e gendom ba sehus – hamashin belad bende pirajen o taja orus
وسایلش سیلچه بو ، وربله انبر و الک ==کر و کرماله و نون بنده بو و او و نمک
vesayelesh silcha bo varbela anbor o alak – ker o kermala vo nun benda bo vo ou vo nemak
بعضی از وسایل و ابزار رعیتی نیها بو== بال و جم بال سر یا سامرز و شن کش ویا بو
bazi az vesayl o abzar e rayti niha bo – baal o jembal sar e ya samarz o shenkesh viya bo
یه آله ییشن و پچون ، کمه و البال هه ==نون آله اوزروه و کلپنجه و دسخاله
ya aala yayshen o pochun keme vo albal ha- non aala ouzruva vo kalpanja vo daskhala
هور و تاچه ، همونه و پلکه زونه چیه== ظرفای ارزن هه و گندم و یه
hoor o tacha hemune vo pelake zune chiya – zarfaye arzen ha vo gendo o ya
پرگه و دولوه و رف و طاقچه== هما زونایشین چیه ، از جن و از وچه
parga vo dulva vo raf o taghcha – hama zunayshin chiya az jen o az vacha
کلون و کدیز و کوچه چویی بو == گلیم و رسن و تاچه مویی بو
klun o kediz o kevcha chuyi bo – glim o resen o tacha muyi bo
همای باغ و بر و دشت وهند== از لهای ماره تا گوشلی ، گلبند
hamaye bagh o bar o dasht e vehend – az lehay mare ta gushli gelbend
ازگهلا تا بالا ویدینا و باغچه بالا ==ته کوله و راجو از پل و دشت بالا
az gahalla ta balavidnia vo baghcha bala – tah e kula vo raju az pal o dasht bala
جرجوره ،لو روخنه ، پیمساله و اوری == سرپل وغلسار و مسالوا و جر اوری
jerjure levrokhena paymesale vo evry – sarpol o gholosar o mesalva vo jerevri

تیکه تیکه اش بو آباد و سرپا == رزق و روزی و هندیاش هادا
tika tikash bo aabad o sare paa – rezgh o ruzi ye vehendiyash haada
اشینکشت گندم و یه و ارزن و سو زمینی ==آرشینگت نخوو لوبیا نیجگ گونی گونی
ashinkasht gendom o ya vo arzen o sov zemini – arshinget nakhovo lubia nijg guni guni
اتمه باغاش د رویی صدتا لول سو با الو == سوده سوده الگ و انگور زردلو
ateme baghash de ruyi sad taa levl sov ba olu – sovda sovda alg o engur zardelu
………………………
تمام صحراها اسمش دا ، کشه تا چیمه == دره ها ویشتر با” لا” بوو زمین صاف” دیمه”
temam sahraha esmesh da kesha taa chima – dereha vishtar ba la bo zemin saaf dima
لاپار و لامسره و لا خرون == دیمه هومنه ، دیمه تغ ، دلباردون
lapar o lamosera vo lakherun – dima homna dima togh delbardun
اسم حیونا جی بشنف وحشی و یا اهلی == مله و چپش و آشلو جو ، ملی
esme hauna ji beshnof vahshi vo ya ahli – mela vo chapesh o aashlevju meli
اله و مرنجه و غلا جاره == غلا و ترتره و شونه سره
oloh o morenje vo ghlajare – ghelaa vo tortora vo shunasare
گوجه و وره ، وهی و توشک و کرگ ==لو و پالون پشتی ،کول تنگسی، ورگ
guje vo verra vehi vo tushg o karg – lu vo palun poshti kultengesi varg
نالی و جخو ، جخوله ، جرسره ==رخت خو بو برای وچه ها و جن و مره
nali vo jokhov- jekhovle – gersera –rakhte khov bo beraye vacheha vo jen o mera
ظرفای خونگی و آشپزیشین نین چیها بو == هما کی با سیخ و سه پا آشنا بو
zarfaye khunegi vo ashpazishin nin chiha bo –hama ki ba sikh o sepa aashna bo
سفلی و هسم ،پدلجه ،کماشدون== اوخوره دیزله آره با پلاهشت و قزقون
sefli vo hassom -potelje – kemashdun okhera dizle aara ba plahesht o ghazghun
غذاها رنگی نبو هر چی که بو سادگی بو ==آش یه گندم و ارزن مایه زندگی بو
ghezaha rengi nebo har chi ke bo sadegi bo aashe ya gendom o arzen mayaye zendegi bo
از پلگوش تا میون محله از میدون تا سرشوگا ==کیه ها پر بو ازآدم ،گاسونا جی بز و گا
az palgush ta miun mahla az meydun ta sarshuga kiyeha por bo az aadem gasuna ji bozo o ga
محله جر تا بروت واز راجو تا پشت کنده ==همای وچه ها خوشحال و لوا پر خنده
mahle jer ta barut o az rajoo ta pasht kenda hamaye vacheha khoshhal o leva por khenda
چوخط و انگش ، چوی ذرع و گرا ==داره کم کم ویرمین وشی چرا؟
chu khat o engash chu zar o gera —dare kem kem virmin vashi chera
پر بو از ایه و ایله ، صدای گلو گلو== صدا جار تل قهله ، واج وبندی او
por bo az ayya vo ayle sedaye glu glu —-seda gare tele ghahla vaje vebendiye oou
………………………………………………………..
هرسال عید یونگابالا پیرو جوون با رخت نو == روی سوم اتمه ابوخلیق سوار چو
har sal aid younga bala pir o jevoon ba rakhte noo—
rooye sevvom attema abukheligh sevare chu
فکر و روح آدما بو مثل اوی زلال == تعارف و خاشبوهاشین نشون فهم و کمال
fekr o ruhe mardom bo mesle ooye zelal — taarofo khashbuhashin bo neshun fahm o kema
صحراکاری گله داری ، هندو جوق == یعنی مردم اشینفهما معنی حق و حقوق
sahra kari gala dari hendoo jugh —- yani mardom ashinfahma maaniye hagh o hoghugh
اهل کار بنده و زحمت ، خیر رسون و نون بده== نمپه اسم ایکی بوجن ، از جن و مردای ده
ahle kar bende vo zahmat kheyr resuno noon bedeh—
-nempe esm ikki bevjan az jen o merdaye deh
اما یک نفر به که ، خیلی داره نون احترام === اسم نون مرحوم مغفور بو حسن حاج ابرام
amma yak nefer ba ke kheyli dare non ehteram-
— esme non marhume maghfur bo hasan haj ebram
گاهی حشکسالی یا مرض واگیر == آدمش خیلی اکشت کسله و پیر
gahi hoshka sali ya meraze vagir — ademesh kheyli akosht kasla vo pir
دزای گجستک و یاغیای عهد قدیم == دهشین غارت اکه شوم و پیشیم
dozzaye gojastak o yaghiyaye ahde ghedim — deheshin gharat ake shum o pishim
روزگارا بویشت آسون و سخت == مردم مثل کوه بموننده به تخت
ruzegara beviyasht asun o sakht — mardom mesle kooh bemondende be takht
……………………………………………………………..
بعد قرنا زندگی ، آفتی دید مه به اسم تهرون ==کار کمتر پول ویشتر خیابون و میدون
Baade gherna zendegi afati didma be esme tehrun kare kemtar pule vishtar khiyabun o meidun
هما بشتنده نوا ، از علی تا مهدی == دشت گلا سر بیابون ، ایسال و سال بعدی
Hama beshtende neva az ali ta mahdi dasht gela sare biyabun , isal o sale baadi
جوونا برشتنده دسته به دسته نسل به نسل == ویرشین وشو ابی ریشه کابو و کاشو اصل
Jevoona bareshtende dassa be dassa nasl be nasl virshin vesho abi risha kabo vo kabo asl
دجر و جوره و ماره مثل رز کهنه گلا = = تم بکاری آرچینیا و ده ساله آر نگلا
Dajer o jure vo mare mesle raz kohna gela–Tom bekari archinya vo deh sala aar negelaa
بمونده هف هشتا آدم مسن ، فقط همین ==دستشین بشوشته از کار ، هماشین خونه نشین
Bemonda hafashta ademe mosen feghat hemin—
Dasteshin beshoshta az kar hamashin khuna neshin
یه عمری بوشتینده برا گوشداری دشت == نفسی ابی نمونده برا ذرع و برا کشت
Ya omri bevashtayende bera gushdariye dasht –Nefasi abi nemonda bera zara o bera kasht
دهشین دست همه دا و خوشین ده ، نه وهشت ==چم به راه نین که باز راه کیه رعیتی و کشت
Deheshin daste hama da vo khoshin deh noh o hasht –
Cham be rahe nin ke baz rah kiye rayti vo kasht
سر چوم وکه نین حرفا تا بلفنن غیرتت == ای وهندی عزت وهند یعنی عزتت
Sare chum veka nin harfa ta belofnan gheyratet
Ey vehendi , ezzate vehend yaani ezzatet
هزه و پره وپشپره بویشت و ابی اثر ندا == هیا و پهیا پشهیا گوشدا و هدر ندا
Hezze vo pere vo pashpere beviyasht o abi asar neda
Hiya vo pehya peshahya gushda vo hadar neda
بشتینده و اشند ه ،،، اشیمن == فقط چند رویی دیم دنیا د هیمن
Beshtayende vo ashende ,,,,, ashimen –Feghat chend ruyi dim donya de himen
به مثل دنده ییمن به فکر آینده بیمن == فکر خومین و وچه مین و نوه بیمن
be mesle donda bimen be fekre ayenda bimen –Fekre khomin o vachamin o neva bimen
برای درد دهاتا اچ حکیمی دید نمه == دواشین ندی تا ته کت نفس و بالا نمه
Beraye dared dehata ech hakimi did nema –Devashin nedi ta tah kat nefas o bala nema
بدشنفته که بشواته سعدی شیرین سخن == اشکی نکلاش مثل خویلم پشت من
Bedshenofta ke beshvata saadi shirin sokhen–Eshki naklash mesle khoylam pashte men
…………………………………………………………….
نمون نواته حیفه که نین ده وی نظیر== روح به جسم هر کی ادمه مثل اکسیر
Nemun nevata haifa ke nin dehe vi nazir–Ruh be jesme har ki adome mesle exir
چی بوجن از طبیعتش ، مایه آرامشه == دشت و کوه و بیابونش محل آسایشه
chi bevjan az tabiatesh – mayaye aramesha –Dasht o kuh o biyabunesh mahale asayesha
نه با گاز و نه با برق اتش به یا سماور == چایی با او روخنه جر ویدین تناور
Na ba gaz o na ba bargh – atesh be ya semavar –Chayi ba ou rokhena jer vidine tenavar
نها که اشناسنده هلابو هنده دلتنگ == برا سر او دو لجگه برای باغچه گلتنگ
Neha ke eshnasende helabo hende delteng –Bera sar ou dolajga beraye baghcha gelteng
من منظورم برسنا ده زندیه به دشتش == به رعیت و دامدار به سوزی درختش
Men manzurem beresna , deh zendaya be dashtesh –
Be rayat o damdar , be sovziye derakhtesh
تم کاری زمین کنی اویاری باغوونی == نه لم خوسی سایه د یا کیه صد ملیونی
Tom kari – zemin keni – ooyari – baghevuni –Na bevosi saya de ya kiya sad meluni
پس بییده دست به دست یا دیمن== راه ایکی فکر ایکی دلامین د یا دیمن
Pas beyide das be dase ya dimen –Rah ikki -fekr ikki – delamin de ya dimen
خب، ابی بال همه ، به نین زمینا درنشی== پس یه هنداتی بکه وقت داره دس د اشی
Kheb abi bale hama be nin zemina darnashi–Pas ya hendati beka – vaght dare das de ashi
نسل ایرو ! نسل ایرو فکر نو آرگی بور ه== تا که آباد وبو باز ماره و جوره
Nasle iru , nasle iru fekre nu argi bure–Taa ke abad vebu baz mare vo jure

error: Content is protected !!