آموزش وردپرس

فصل ۴ – لوله کشی

فصل چهارم

قبل از آغاز این فصل به خوانندگان عزیز توصیه میگردد برای درک بهتر مطالب وبدست آوردن اطلاعات بیشتر، به متون پیوست توجه نموده وآنها را بدقت مطالعه فرمایند 

پروژه لوله کشی آب آشامیدنی

         یکی از مهمترین فعالیتهای عمرانی در روستای بیدهند که در سالهای جنگ و با محدودیتهای فراوان اجرا گردید ،لوله کشی آب آشامیدنی روستا بود. در سال ۱۳۶۴ بدلیل خشکسالی که حادث شده بود، آبدهی یک رشته قنات مشرف به روستا ( قنات بروت ) بسیار کاهش یافته و اهالی را سخت در مضیقه قرار داده بود . تا این زمان اهالی آب شرب مورد نیاز خود را از مظهر این قنات که محل آن مقابل سر در ورودی آرامستان عمومی بود بوسیله کوزه و دبه تامین مینمودند . همانگونه که در فصل اول ذکر گردید یک شبکه لوله کشی در فاصله سالهای  ۵۴-۱۳۵۲ به همت مرحوم حاج احمد احمدی و چند نفر از معتمدین روستا ایجاد شده بود لیکن آب آن قابل آشامیدن نبود و سر ریز آب قنات بصورت روباز به مخزن منتقل و در برخی محلات بوسیله شیر برداشت جهت استفاده احشام و آبپاشی معابر و بنایی و نظایر آن قابل استفاده بود .

کمبود آب و سختی حمل آب به منازل برخی از بزرگان روستا را بفکر انجام لوله کشی واداشت وبه این منظور نخستین جلسه در تاریخ ۶۴/۵/۸ در منزل حاج حسن احمدی در این خصوص تشکیل گردید که اهم تصمیمات این جلسه عبارت بود از :

۱ – تعیین ۱۹ نفر بعنوان نماینده تا هر طور که صلاح بدانند نسبت به ساختن منبع اب اقدام نمایند .

۲ – تامین بودجه از طریق :

الف – دریافت وجه زمینهای عمومی از متصرفان

ب – دریافت حق انشعاب از روی متراژ زمین

برای ملاحظه صورتجلسه اینجا کلیک کنید.

جلسه بعدی در تاریخ ۶۴/۶/۱ مجددا در همان محل قبلی تشکیل گردید . در این جلسه که تعدادی از اعضای انجمن اسلامی ( آقایان ابراهیم صادقی – علی کریمی – مهدی نبی– اکبر فریدی ) نیز حضور داشتند تصمیمات زیر اتخاذ شد :

۱ – انتخاب ۶ نفر بعنوان نماینده که ۲ تفر از آنان از انجمن اسلامی بودند.

۲ – مقرر شد انتخابات مجددی در بیدهند انجام گردد .

۳ – تامین بودجه از محل دریافت بهای زمینهای متصرفی و فروش زمینهای عمومی .

برای ملاحظه صورتجلسه اینجا کلیک کنید.

           از اینجا نخستین جرقه اجرای این پروژه درذهن  اعضای انجمن زده شد و تصمیم گرفتند تا با تجزیه و تحلیل شرایط و دید کارشناسانه این امر مهم را به انجام برسانند . اولین گزارش کارشناسی از وضع موجود در تاریخ ۶۴/۶/۱۲ تهیه گردید که در آن وضع آبدهی قنوات ، تعداد مشترکین ، حداکثر جمعیت ، فضای سبز و سایر اطلاعات مورد نیاز برای طراحی شبکه برآورد گردید همچنین بمنظور مشارکت کلیه اهالی پیشنهاد شد تا درخواستی با امضای اهالی تهیه و به جهاد سازندگی ارسال گردد .

برای ملاحظه متن گزارش اینجا کلیک کنید.

در این گزارش نکات جالبی وجود دارد که مطالعه آن و تطبیق با شرایط امروز روستا خالی از لطف نیست .

    متن درخواست اهالی در تاریخ ۶۴/۷/۳ مصادف با عاشورای ۱۴۰۶ قمری تهیه و به امضای اکثر اهالی رسیدوپس از تایید شورای وقت ( مرحوم حسین مرادی – مرحوم حبیب وحیدی – مرحوم علی محمدی و حاج حبیب قربانی ) فردای آنروز به فرمانداری و جهاد نطنز ارایه گردید . نکته مهم در این درخواست تعداد امضا کنندگان است که بیانگر مشارکت اهالی و آگاهی همگانی برای اجرای پروژه میباشد .

برای ملاحظه متن درخواست اینجا کلیک کنید.

           بمنظور کسب موافقت مقدماتی جهاد سفرهای متعددی به نطنز انجام گرفت و نهایتا در ۶۵/۳/۲۱ مسئول کمیته آبرسانی جهاد سازندگی ( آقای مهندس محمد بیگی ) در روستا حاضر و نقشه برداری کوچه ها و معابر انجام گرفت تا طرح اولیه تهیه گردد . برای تهیه نقشه کامل روستا و موقعیت کوچه ها و منازل عکس هوایی روستا در تابستان سال ۶۵ توسط خلبان محمود غدیری تهیه گردید (این عکس منحصر بفرد بوده و تنها تصویر هوایی از روستا در آن سال میباشد ) و نهایتا نقشه اجرایی پروژه که در آن طول مسیر ها ، سایز لوله ها و ظرفیت مخازن و نیز منازل مسکونی موجود در روستا کد گذاری شده بود تهیه گردید .

برای ملاحظه عکس هوایی و نقشه اینجا کلیک کنید.

          پس از تهیه نقشه ، هزینه اجرای پروژه و میزان خودیاری اهالی و سایر اطلاعات مورد نیاز برآورد و طی سفرهای متعددی به نطنز و تماس با مسئولین جهاد تمامی جزییات مورد مذاکره قرار گرفت و با ارسال فرم نظرخواهی از اهالی درخواست شد تا نظرات خود را در مورد چگونگی اجرای کار اعلام و در اولین جلسه هماهنگی در تاریخ ۶۵/۵/۱۷ حضور بهمرسانند .همانگونه که در توضیحات مربوط به صندوق قرض الحسنه ( فصل سوم ) عنوان شد این فرم جهت اکثریت اهالی که عضو صندوق بودند از طریق پست ارسال و برای ساکنین روستا و سایراهالی بصورت حضوری توزیع و نظرات آنان جمع آوری گردید .

برای ملاحظه فرم نظرخواهی اینجا کلیک کنید.

             جلسه مذکور در تهران برگزار و جزییات تخصصی و اجتماعی اجرای کار با الهام از نظرات اهالی برای حاضرین تشریح گردید و بدنبال آن پس از پرسش و پاسخ سوالات صورتجلسه ای با امضای حاضرین تهیه گردید که مفاد این صورتجلسه در روستا نیز مطرح و ساکنین روستا در جریان جزییات اجرای کار قرار گرفتندو به امضای حاضرین رسید . بمنظور تامین بودجه خودیاری اهالی که معادل ۳۰ درصد کل هزینه اجرای پروژه بود مقرر شد که از هر متقاصی انشعاب مبلغ ۲۲،۰۰۰ ریال دریافت گردد و برای صرفه جویی در میزان خودیاری ، حفاری مسیر لوله ها توسط اهالی انجام گیرد .

برای ملاحظه متن صورتجلسه اینجا کلیک کنید.

         پس از برگزاری جلسه بسیاری از اهالی به وظیفه خود عمل و وجه تعیین شده را به حساب واریز نمودند بطوریکه درتاریخ ۶۵/۶/۱۲ (کمتر از یکماه از برگزاری جلسه عمومی ) اولین بخش خودیاری بمبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال به جهاد پرداخت گردید .طبق مذاکراتی که با جهاد انجام شده بود مقرر شد که در سال ۶۵ بخش قابل توجهی از خودیاری به جهاد پرداخت و در مقابل کلیه لوله ها ، اتصالات و مصالح مورد نیاز اجرای پروژه اعم از سیمان و میلگرد و غیره توسط جهاد تامین و آماده گردد .

برای ملاحظه اولین چک پرداختی به جهاد اینجا کلیک کنید.

         با توجه به فرا رسیدن ماه محرم و استفاده از برکات این ماه برای مشارکت اهالی و بمنظور تبلیغات ترتیبی اتخاذ گردید تا در این ایام قسمتی از لوله های طرح به روستا حمل شود که نهایتا در روز جمعه ۶۵/۶/۲۱  مصادف با هفتم محرم ۱۴۰۷ یک کامیون بزرگ حاوی قسمتی از لوله های سایز بزرگ به روستا حمل و در میان استقبال اهالی در محوطه پشت امامزاده تخلیه گردید . این موضوع موجب گردید که کسانی که تا  آنروز در مشارکت و خرید انشعاب تردید داشتند به سایر اهالی پیوستند و در اجرای طرح مشارکت نمایند .

همانگونه که از روند مطالب پیداست ، ملاحظه میگردد که مجریان طرح نکات زیر را دقیقا مد نظر داشته اند :

۱ – برگزاری جلسات عمومی و توزیع فرمهای نظرخواهی برای کلیه اهالی برای بهره گیری بیشتر و مشارکت حداکثری مردم در اجرای پروژه .

۲ – تعریف دقیق وکارشناسی پروژه و برآوردهای مالی آن و تهیه نقشه ها و انشعابات و غیره .

۳ – نهایی کردن جزییات اجرای کار با جهاد سازندگی که طی سفرهای متعدد به نطنز و با وسایل حمل و نقل عمومی و اتوبوس وبا هزینه شخصی مجریان انجام شد .

۴ – افتتاح حساب جاری در بانک ملی و درخواست از اهالی برای واریز وجه به حساب مذکور . بعبارت دیگر مجریان جهت تامین بودجه به هیچکس مراجعه حضوری ننموده و با انجام تبلیغات موثر و جلب اعتماد اهالی ایشان را به مشارکت در طرح ترغیب نمودند .

۵ – از ابتدای کار خود را ملزم به پاسخگویی و انتشار بیلان مالی در مقاطع مختلف نمودند (بند ۳ صورتجلسه مورخ ۶۵/۵/۱۷ ) .

بمنظور تامین آب کافی برای شبکه ، آب موجود قنات که ۰٫۲۷ لیتر بر ثانیه (معادل ۲۳ متر مکعب در شبانه روز ) بود باید به حدود ۵٫۵ لیتر بر ثانیه ( معادل ۴۷۵ متر مکعب ) میرسید یعنی ۲۰ برابر و این موضوع مهمترین چالش اجرای پروژه بود لذا اقداماتی بشرح زیر باید صورت میگرفت :

۱ – لایروبی کامل قنات

۲ – لوله گذاری بخشی از قنات که در مسیر منازل مسکونی قرار داشت برای جلوگیری از نشت فاضلاب این منازل به قنات و جلوگیری از فرو رفت آب در زمین .

۳ – حفر چاههای جدید در دنباله قنات و تامین آب بیشتر .

که در این رابطه از نظرات مهندسین متخصص عالیرتبه و مغنی های با تجربه بهره گیری شد و بالاخره در ۶۵/۷/۲۸ اولین تیم مغنی های جهاد با دستور کاری مشخص کار خود را آغاز نمودند .

با توجه به نزدیک شدن به عملیات اجرایی پروژه و حفاری مسیر لوله ها ، در تاریخ ۶۵/۱۲/۱۹ قرارداد تهایی توسط نمایندگان روستا ( آقایان حسن احمدی – علی کریمی – مهدی نبی – اکبر فریدی – ابراهیم صادقی ) با جهاد سازندگی به امضا رسید .

برای ملاحظه متن قرارداد اینجا کلیک کنید.

متعاقب آن سازماندهی کلیه اهالی برای حفاری مسیر کوچه ها در نوروز سال ۶۶ انجام و بمنظور هماهنگی با اهالی و حضور آنان در ایام تعطیلات نوروز در روستا ، جلسه ای در تاریخ ۶۵/۱۲/۲۲ در محل مسجد النبی(میدان هفت حوض نارمک تهران ) تشکیل و ضمن ارایه آخرین وضعیت مالی و مشارکت اهالی در اجرای پروژه ، چگونگی سازماندهی انجام شده برای حفاری مسیر کوچه ها و معابر به اهالی اعلام شد .

برای ملاحظه متن صورتجلسه اینجا کلیک کنید.

           در این سازماندهی طول کلیه مسیرهای عمومی شبکه دقیقا متراژ (روی نقشه ملاحظه میگردد ) و برای هر کوچه ساکنین آن شناسایی و یکنفر بعنوان سر گروه تعیین گردید و متراژ حفاری به آنان اعلام شد و سهم کسانی که تا آن زمان در طرح شرکت ننموده بودند نیز محاسبه و هزینه حفاری آن توسط مجریان پرداخت گردید تا بعدا در زمان درخواست انشعاب از آنان اخذ گردد . به این منظور حدود ۵۰ صفحه که در آن نام کوچه یا محله ، نام سرگروه ، نام ساکنین آن و  و متراژ حفاری هر نفر( حدود ۱۰-۱۲ متر ) مشخص شده بود تنظیم و بر آن اساس عملیات آغاز گردید . طول کل شبکه اصلی معادل ۲،۴۶۲ متر بود که تماما توسط مشترکین حفاری گردید .

             پس از انجام حفاری کوچه ها و کار گذاشتن لوله های اصلی ساخت مخازن شبکه آغازو همزمان با حفر ۳ حلقه چاه جدید در دنباله قنات و لوله گذاری آن آب مورد نیاز شبکه تامین گردید . در این مورد پس از حفر چاه دوم بنا به توصیه کارشناسان در عمق چاه کانالهایی بطول ۳ متر  و در جهات مختلف حفر شد و مسیر حفاری به سمت چاه سوم از کانالی که آبدهی بیشتری داشت ادامه یافت .

           تا این زمان مخازن شبکه نیز آماده شده بود . در طرح اولیه پیشنهادی جهاد ظرفیت مخزن پایین در محوطه مقابل امامزاده ۱۰ متر مکعب و ظرفیت مخزن بالا در منطقه پشت کنده ۵۰ متر مکعب در نظر گرفته شده بود . با توجه به محاسبات تیم اجرایی پروژه و در نظر گرفتن توسعه روستا در آینده و با پیگیری فراوان به ترتیب به ۵۶ متر مکعب و ۱۵۰ متر مکعب افزایش یافت و اکنون پس از گذشت ۳۰ سال از اجرای پروژه ملاحظه میگردد که این افزایش ظرفیت تا چه حد مفید بوده و همچنان جوابگوی اهالی میباشد . دیوار چینی و گود برداری مخزن پایین در سال ۱۳۵۲ توسط مرحوم حاج احمد احمدی انجام شده بود که برای لوله کشی اولیه ( در فصل ۱ توضیح داده شد ) ایجاد شده بود . تسطیح و دیوار چینی مخزن بالا نیز توسط جهاد انجام شد که دیوارهای جانبی آن به قطر ۶۰ سانتیمتر با سنگ و سیمان ساخته شد و سپس دیواره ها و سقف هر دو مخزن آرماتور بندی و با ضخامت ۳۰ سانتیمتر بتن ریزی گردید .

برای ملاحظه تصاویر اینجا کلیک کنید.

          در روز بتن ریزی با توجه به امکانات محدود آنزمان از یکدستگاه بتونیر دستی و بیل و فرغون استفاده شد و کلیه کارکنان جهاد ، اعضای تیم اجرایی پروژه و کارکنان سایر ادارات نطنزهمگی در محل روستا حاضر و با یک کار جمعی زیبا و خاطره انگیز ظرف یک روز برای هر یک از مخازن بتن ریزی کف و دیوارها انجام گرفت .

         در اواسط سال ۶۶ برای نصب انشعاب افراد فرمی تهیه گردید و کلیه افرادیکه اقدام به واریز وجه انشعاب نموده بودند و در حفاری مسیرهای عمومی مشارکت داشتند طی این فرم به جهاد معرفی و انشعابات خصوصی آنان بوسیله این معرفینامه و از روی نقشه اجرایی نصب گردید .

برای ملاحظه فرم معرفینامه اینجا کلیک کنید.

پس از آماده شدن مخازن و نصب کلیه انشعابات خصوصی طی اطلاعیه ای که در تاریخ ۶۶/۱۰/۱ برای تمام مشترکین ارسال شد از آنان درخواست شد تا در ۶۶/۱۰/۲۴ در منازل حضور داشته تا نسبت به راه اندازی آزمایشی شبکه اقدام گردد . این اقدام انجام و شبکه در تاریخ مذکور آبگیری و راه اندازی شد .

برای ملاحظه متن اطلاعیه اینجا کلیک کنید.

برای آبگیری مخزن بالا از یکدستگاه پمپ سانتریفوژ گریز از مرکز که بوسیله کلید روغنی ( دستگاهی شامل دو شاسی stop ,start  بود ) و با دست راه اندازی میشد استفاده گردید .

روشن و خاموش کردن مداوم پمپ توسط اپراتور کار سختی بود و اپراتور ملزم بود در طی روز چند بار به محل موتور خانه که روی سقف مخزن پایین ساخته شده بود ، مراجعه نماید . با توجه به این موضوع تیم اجرایی بفکر اتوماتیک کردن سیستم راه اندازی و آبگیری مخزن افتاد و به این منظور با چند نفر از اهالی که در خصوص برق صنعتی تخصص داشتند مشورت شد و نهایتا آقایان مهندسین عزیزا… مرادی ، حسین نبی ، محمد مقیمی ، شادروان محمد رضا باقری و یکی از مهندسین دانشگاه تهران هر کدام طرحی را پیشنهاد نمودند . در این طرحها چند نکته مد نظر قرار گرفته بود :

۱ – سیستم دارای دو دستگاه موتور پمپ باشد که در صورت خرابی جایگزین گردد .

۲ – سیستم کاملا اتوماتیک عمل کند بطوریکه برای کاهش استهلاک پمپ در هر بار پمپاژ حداقل ۳۰ متر مکعب آب پمپاژ گردد .

۳ – فرمان پمپاژ زمانی داده شود که مخزن پایین پر از آب بوده و سطح آب در مخزن بالا به حداقل رسیده باشد .

۴ – روی تابلو چراغهایی تعبیه گردد که اپراتور با راهنمایی این چراغها بتواند بسادگی عیب یابی و آنرا بر طرف کند .

۵ – قابلیت تبدیل سیستم از حالت اتوماتیک به دستی پیش بینی گردد تا در صورت بروز اشکال و عدم توانایی اپراتور در رفع مشکل شبکه تعطیل نگردد .

۶ – در صورت خرابی یکی از پمپها براحتی بتوان سیستم را روی موتور یدکی قرارداد .

تیم اجرایی با بررسی دقیق این طرحها و مشورت با متخصصان و تلفیق این طرحها با همکاری صمیمانه شادروان مهندس محمد رضا باقری طرح نهایی را تهیه و نسبت به سفارش و نصب و راه اندازی تابلوی فرمان اقدام نمود . در اینجا لازم میدانم که از زحمات این عزیزان تشکر و سپاسگزاری نموده و برای آنان و خانواده محترمشان از درگاه ایزد متعال آرزوی سلامتی نماییم و همچنین برای شادروان مهندس باقری علو درجات را از ایزد متعال در خواست نماییم .

         تابلوی فرمان مذکور که در آن از بهترین قطعات خارجی استفاده شده بود و هم اکنون نیز شبکه را اداره میکند با هزینه ای معادل ۳۳۶،۴۰۰ ریال ساخته و نصب گردید . این سیستم در روستاهای منطقه نطنز که تا آن زمان جهاد لوله کشی کرده بود بینظیر بود .

   پس از راه اندازی شبکه و رفع اشکالات آن طی حدود ۸ ماه نهایتا در تاریخ ۶۷/۶/۶ ( مصادف با هفته دولت ) با حضور آقای عبدالکریمی نماینده دوره سوم مجلس شورای اسلامی از شهرستان نطنز ، مدیران و مسئولین جهاد سازندگی و سایر ادارات  توسط مرحوم حاج عبدالحسین محمدی ( پدر شهید ابوالقاسم محمدی ) رسما افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت و تلاشهای تیم اجرایی پس از قریب ۳ سال به نتیجه مطلوب رسید .

لازم به ذکر است که در حین اجرای پروژه تا خاتمه کار افرادی نیز بودند که بدلایل مختلف و بنحوی از انحا کارشکنی و موجبات کندی روند کار را فراهم میساختند لیکن مجریان تنها دستیابی به هدف نهایی را همواره مد نظر داشته و با مدیریت کردن این بحرانها کار را پیش میبردند .

برای ملاحظه تصاویر اینجا کلیک کنید.

         در اواخر سال ۶۷ و گذشت یکسال از بهره برداری شبکه گزارشی تهیه و برای کلیه مشترکین با پست ارسال گردید . در این گزارش به چند موضوع اشاره شده بود که اهم آن بشرح زیر است :

۱ – آبونمان هر انشعاب سالانه مبلغ ۲،۰۰۰ ریال تعیین شده بود .

۲ – پیرو ۳ گزارش قبلی چهارمین و آخرین گزارش نهایی دریافتیها و هزینه های طرح با ذکر جزییات اعلام شده بود .

همانگونه که در متن گزارش ملاحظه میگردد تعداد انشعابات ۲۲۲ فقره میباشد ( در گزارش کارشناسی مورخ ۶۴/۶/۱۲ که در ابتدای فصل به آن اشاره شد این تعداد ۲۲۰ فقره برآورد شده بود که حاکی از دقت کارشناسی انجام شده میباشد و کل دریافتی از مشترکین بالغ بر ۵،۵۱۶،۹۴۸ ریال بوده که از این مبلغ ۴،۰۰۶،۰۰۰ ریال به جهاد سازندگی پرداخت و ۱،۱۰۶،۱۰۹ ریال بابت خرید تجهیزات و سایر هزینه ها که ریز آنها در گزارش قید شده ، به مصرف رسیده و نهایتا مانده موجودی نیز اعلام شده است . نکته دیگر آن است که علیرغم اینکه حسابها با استفاده از آخرین متد حسابداری در دفاتر و اسناد  نگهداری شده بود ، در کلیه این گزارشها از اصطلاحات فنی امور مالی استفاده نشده و بصورتی کاملا عامه فهم و ساده ارایه شده بود .

برای ملاحظه گزارش اینجا کلیک کنید.

در تاریخ ۶۸/۱/۵ طرح با تنظیم صورتجلسه ای توسط جهاد سازندگی به مجریان واگذار گردید .

برای ملاحظه متن صورتجلسه اینجا کلیک کنید.

          و به این ترتیب بود که یکی از بزرگترین و کاملترین و سودمند ترین فعالیتهای عمرانی در روستا به انجام رسید . آنچه در خاتمه این فصل میتوان نتیجه گیری کرد آن است که روشهای استفاده شده در اجرای این پروژه میتواند بعنوان یک الگوی کاملا کاربردی برای اجرای سایر پروژه های عمرانی در روستا ها مورد استفاده قرار گیرد . اهم این روشها عبارتند از :

۱ – بهره گیری از مشارکت حداکثری اهالی در چگونگی نحوه اجرای کار ( از طریق ارسال پرسشنامه و تشکیل جلسات عمومی در تهران و روستا )

۲ – ایجاد نظام مالی دقیق و پاسخگویی در حین اجرای کار و اطلاع رسانی از طریق تکثیر گزارشات ساده و عامه فهم و ارسال آن با پست برای کلیه اهالی

۳ – انجام کارشتاسی دقیق قبل از شروع و حین اجرا تا خاتمه کار و بهره گیری از نظرات متخصصین و  اهل فن و نیز دانش و تجربیات شخصی مجریان پروژه

۴ – پیوند و همکاری نسل جوان با نسل قبل از خود که این پیوند یکی از مهمترین رموز موفقیت تیم اجرایی بود .

در خاتمه امیدوار است که بیان مطالب فوق علاوه بر افزایش آگاهی خوانندگان محترم خصوصا نسل جوان علاقه مند به روستا ، موجب آشنایی آنان با چگونگی عملکرد نسل جوان دیروز و پیوند بیش از پیش آنان با نسل قبل از خود در اجرای چنین فعالیتهایی گردد .

منتظر مطالب بعدی باشید

error: Content is protected !!