آموزش وردپرس

فصل ۳ -صندوق قرض الحسنه

فصل سوم

قبل از آغاز این فصل به خوانندگان عزیز توصیه میگردد برای درک بهتر مطالب وبدست آوردن اطلاعات بیشتر، به متون پیوست توجه نموده وآنها را بدقت مطالعه فرمایند  

صندوق قرض الحسنه مهدی (ع)

             یکی دیگر از فعالیتهایی که در اوایل تشکیل انجمن اسلامی روستای بیدهند و با پیشنهاد شهید نبی انجام گرفت تشکیل صندوق قرض الحسنه برای رفع نیازهای مالی اهالی بیدهند و نیز تامین مالی پروژه های اجرایی انجمن بود . بهمین منظور اساسنامه ای توسط ایشان تدوین و پس از بحث و تبادل نظر با اعضای انجمن و مشخص نمودن چگونگی انتخاب و وظایف هیئت امنای آن طی جلسات متعدد، صندوق قرض الحسنه ای بنام حضرت مهدی (ع) تشکیل گردید .

مهمترین فرازهای این اساسنامه عبارت بود از :

_  محقق ساختن کلام خداوند متعال ( وتعاونوا علی البر و التقوی ) و ایجاد تعاون بمنظور رفع نیازهای مادی

_ اعضای هیئت امنا از اعضای اصلی انجمن و با انتخاب آنان صورت میگیرد

_ سقف وامهای پرداختی و اولویت به درخواستهای وام جهت توسعه امور تولیدی و کشاورزی و دامپروری

_  استفاده از وام جهت اجرای پروژه های عمرانی انجمن در روستا و با ضمانت بازپرداخت آن توسط اعضای انجمن

_  چگونگی ارائه گزارش توسط هیئت امنا به انجمن و صاحبان حساب

برای دیدن متن کامل اساسنامه اینجا کلیک کنید.

          به این ترتیب نخستین حساب پس انداز در تاریخ ۵۸/۱۰/۱۸  بنام مرحوم علی باقریان با مبلغ ۲۰،۰۰۰ ریال و دومین حساب در همانروز بنام شهید نبی با مبلغ ۳۰،۰۰۰ ریال افتتاح گردید و بدنبال آن بقیه اعضای انجمن و خانواده آنان اقدام به افتتاح حساب نمودند .

برای حسابهای پس انداز دفترچه چاپ شد و کلیه دریافت و پرداختها در آن ثبت میشد همچنین فرمهای واریز و برداشت تهیه و با بهره گیری از آخرین متدهای حسابداری در دفاتر ثبت میشد.

اولین اعضای هیئت امنای صندوق برای مدت شش ماه توسط اعضای انجمن انتخاب شدند که عبارت از آقایان ابراهیم صادقی ،مهدی نبی ،رضا شمس ، حسین محمدی و مرحوم یوسف کاظمی بودند و بمنظور تمرکز وجوه و ایجاد نظام مالی ، حسابی در بانک ملی شعبه شیخ هادی تهران که آقای رضا علی لطفی در آن شاغل بودند، افتتاح وموجودی صندوق به مبلغ ۱۵۰،۰۰۰ ریال به آن واریز گردید . نخستین وام بمبلغ  ۱۰۰،۰۰۰ ریال در ۵۸/۱۱/۵ به یکی از همشهریان پرداخت وصندوق فعالیت خود را آغاز کرد.

          این صندوق بدلیل ساختار منظم و دقیقی که برای آن تعریف شده بود بعدها بعنوان مهمترین محور گردهمایی اهالی بیدهند ایفای نقش نمود زیرا اولا اعضای انجمن از این طریق با اهالی ارتباط مستقیم داشته و از طرف دیگر هیئت امنای آن در دوره های معین ملزم به تشکیل مجمع عمومی و ارائه گزارش به اعضای انجمن و صاحبان حساب بودند و به این منظور آدرس و تلفن کلیه اعضا جمع آوری و دعوتنامه ها و گزارشات از طریق پست برای آنان ارسال میشد . علاوه بر این بدلیل این پشتوانه مالی کارگروههای چهارگانه انجمن برای اجرای فعالیتهای خود میتوانستند از این صندوق اخذ وام نموده ، فعالیت را آغاز و پس از تامین مالی پروژه خود وام را مسترد نمایند بطور مثال برای شروع ساختمان شرکت تعاونی وامی بمبلغ ۲۰۰،۰۰۰ ریال و برای پروژه اصلاح نژاد دام وامی بمبلغ ۱۰۰،۰۰۰ ریال در اختیار انجمن قرار گرفت و پس از اجرای این پروژه ها وامهای مذکور به صندوق باز پرداخت گردید .

     با پیوستن سایر همشهریان بیدهندی به صندوق ، سرمایه آن افزایش یافت بطوریکه در اولین گزارش مالی هیئت امنا در اوایل شهریورماه ۱۳۵۹ به صاحبان حساب ، سرمایه آن بمبلغ ۱،۴۶۰،۵۰۰ریال رسید . در طی این مدت ۱۰۹ فقره حساب پس انداز افتتاح و ۱۸ فقره وام جمعا بمبلغ ۱،۹۰۰،۰۰۰ ریال پرداخت شد . (یکی از این وامها بمبلغ ۲۰۰،۰۰۰ ریال جهت احداث فروشگاه تعاونی روستا پرداخت شد که بازپرداخت آن توسط اعضای انجمن تعهد شده بود . البته این وام بعدا” توسط شورای روستا به صندوق باز پرداخت گردید) .

برای ملاحظه اولین گزارش اینجا کلیک کنید.

به همین ترتیب در دوره های مختلف و طی انتخابات توسط اعضای انجمن هیئت امناهای صندوق به فعالیت پرداختند که مشروح آن بشرح زیر میباشد :

نام دوره  مدت دوره   تاریخ انتخاب                                     نام اعضای هیئت امنا

اول       ۶ ماه       ۵۸/۱۱/۱    مرحوم یوسف کاظمی – ابراهیم صادقی – رضا شمس – حسین محمدی – مهدی نبی

دوم     یکسال     ۵۹/۶/۱۳     مرحوم یوسف کاظمی– رضا شمس – علی صادقی – عباس فریدیمهدی نبی                     

سوم    ۶ ماه      ۶۰/۶/۶       مهدی نبی –  علی کریمی – حسین محمدی –  مرحوم یوسف کاظمی – علی صادقی

چهارم  ۱۵ ماه    ۶۰/۱۱/۱۷    ابراهیم صادقی – علی کریمی – حسین محمدی – مهدی نبی – اکبر فریدی

پنجم   ۵ سال    ۶۲/۲/۲۹      علی کریمی – ابراهیم صادقی – اکبر فریدی – مهدی نبی – عبدا… نبی

گزارش مالی فعالیتهای صندوق در پایان دوره هریک از هیئت امنا تکثیر و به صاحبان حساب ارائه میشد تا اینکه در تاریخ ۶۰/۳/۲۲ اولین جلسه مجمع عمومی صاحبان حساب در منزل مرحوم یوسف کاظمی برگزار شد و بهمین ترتیب دومین جلسه مجمع عمومی در تاریخ ۶۰/۱۲/۲۱ در همان محل برگزار گردید.  در این زمان تعداد حسابهای پس انداز ۱۳۵ فقره و جمع مبلغ آنها ۲،۰۱۴،۵۰۰ ریال بود . گزارشات بعدی در ۶۱/۴/۲۰ ، ۶۲/۵/۱۵ و ۶۳/۹/۱۵ ارائه شد که در آخرین گزارش تعداد حسابهای پس انداز ۲۳۹ فقره و جمع مبلغ آنها ۲،۸۳۶،۵۴۰ ریال بود . از ابتدای فعالیت صندوق در اواخر سال ۵۸ تا زمان این گزارش ۱۴۹ فقره وام بمبلغ ۱۳،۷۰۵،۰۰۰ ریال پرداخت شده بود که بیانگر فعالیت بیدریغ هیئت امنا ها در رفع نیازهای مالی همشهریان بیدهندی میباشد .

برای ملاحظه این گزارش اینجا کلیک کنید.

            در جلسه مجمع عمومی صاحبان حساب در این تاریخ از اعضای صندوق درخواست شد تا ماهیانه ۱۰۰۰ ریال به حسابهای پس انداز خود اضافه نمایند تا به این وسیله بتوان سقف وامها را از ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ۲۵۰-۲۰۰ هزار ریال افزایش داده و با طولانی تر کردن مدت زمان باز پرداخت از یکسال  به ۲۰ ماه ، میزان اقساط را به حدود نصف تقلیل داد . همچنین کارمزد وامها ۱% تعیین شد و مقرر گردید که موجودی این کارمزدها پس از کسر هزینه ها  در پایان هر دوره و در زمان تشکیل مجمع عمومی سالیانه صاحبان حساب بصورت جوایزی مانند سماور ، سرویس ملامین ، دیگ زودپز ، بخاری ، گاز پیک نیک ، رادیو ترانزیستوری ،و پتو بین صاحبان حساب و حاضرین در مجمع قرعه کشی گردد .

برای مشاهده تصاویر اینجا کلیک کنید

فعالیتها ادامه یافت و در گزارشی که در تاریخ ۶۵/۱۰/۱۵ در جلسه مجمع عمومی ارائه گردید تعداد حسابهای پس انداز ۲۹۱ فقره و جمع آنها مبلغ ۶،۲۵۴،۱۷۹  ریال بود .

برای مشاهده متن گزارش و تصاویر اینجا کلیک کنید.

        ارسال گزارشات منظم برای اعضا و برگزاری جلسات مجمع عمومی و عملکرد مطلوب هیئت امنا ها موجبات شرکت فعال صاحبان حساب در جلسات رافراهم آورد . استفاده از این موقعیت بود که اجرای پروژه لوله کشی روستا را که مهمترین برنامه عمرانی با حضور کلیه اهالی بود را ممکن ساخت .

یکی از مهمترین فعالیتهای صندوق در این دوره اعطای یک وام بمبلغ ۷۰۰،۰۰۰ ریال در شهریور ماه ۱۳۶۵ بابت قسمتی از خودیاری اهالی به جهاد سازندگی جهت پروژه لوله کشی بود . پرداخت این وام در آن برهه موجب گردید تا بخش قابل توجهی از خودیاری اهالی به جهاد سازندگی تامین و مصالح مورد نیاز برای اجرای پروژه تهیه و به روستا حمل گردد . این وام بعدا” با جمع آوری خودیاری اهالی در دیماه همان سال تسویه و بازپرداخت گردید .

همزمان با این فعالیتها اعضای هیئت امنای صندوق در اجرای عملیات لوله کشی آب آشامیدنی روستا نیز نقش اساسی داشتند و به همین منظور سفرهای متعددی به شهرستان نطنز و روستا داشتند . انجام این پروژه مهم و حیاتی که در قسمت بعدی توضیح داده خواهد شد مستلزم صرف زمان زیادی برای اعضای هیئت امنا بود. پراکنده شدن اعضای انجمن بدلیل مشغله کاری و حضور در جبهه های جنگ و نداشتن دفتر کار و نیزگسترش فعالیتهای صندوق نظیر دریافت و پرداخت وجوه و اقساط وامها و غیره که در منزل هریک از اعضای هیئت امنا صورت میگرفت خود مشکلاتی را بدنبال داشت که ادامه کار را با مشکلاتی مواجه نموده بود . بالاخره هیئت امنا تصمیم گرفت تا با استرداد وجوه صاحبان حساب ، صندوق را منحل نماید و به همین دلیل در اواخر فروردین ماه ۱۳۶۷ ضمن ارائه گزارشی از صاحبان حساب درخواست شد تا نسبت به استرداد وجوه خود اقدام نمایند.

برای مشاهده متن آخرین گزارش اینجا کلیک کنید.

    و به این ترتیب فعالیتهای صندوق در اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۷ خاتمه یافت .در پایان این فصل لازمست تا برای شهید نبی و مرحوم یوسف کاظمی و مرحوم عباس خادمی (که همکاری وافری با هیئت امنا داشتند) و نیزکلیه کسانی که در این صندوق مشارکت داشته و اکنون به رحمت ایزدی پیوسته اند طلب آمرزش و مغفرت نموده و برای آنان که در قید حیات هستند آرزوی سلامتی نماییم .  

error: Content is protected !!