آموزش وردپرس

کاشت – داشت -برداشت

کاشت محصولات کشاورزی

۱- گندم
آبان ماه موسم کاشت گندم بود . زمین را از قبل شخم زده بودند و در مرحله ای دیگر کلوخهای درشتش را خرد کرده بودند . به اندازه کافی کود گوسفندی (پقر یا چرتاش) و یا کود گاو و الاغ (پهن) به زمین آورده بودند . ابتدا زمین مورد نظر را” سر برگ” میکردند . یعنی مقداری خاک زمین را بر مرزهای زمین اضافه میکردند . به عبارت دیگر به منظور ایجاد دیواری خاکی به ارتفاع ده تا پانزده سانتیمتر در دور زمین از خاک زمین استفاده میکردند . سپس با نوک بیل مرز کرتها را مشخص میکردند . هر کرت بسته به طول و عرض زمین بین ۸ تا ۱۰ متر مربع بود. سپس کود را در سرتاسر زمین پخش میکردند . و آنگاه کشاورز امیدوار به رحمت الهی و منتظر بارش برف و باران بذر را میپاشید و زیر لب میخواند :بسم الله الرحمن الرحیم . ارواح مومنین و مومنات ،مسلمین و مسلمات ، ۷۲ تن شهدای کربلا و …و روح شاهزاده سلیمان را شاد و کلیه صاحبان این زمین را ببخش و بیامرز و در پایان آرزوی برکت بر کشته خویش میکرد و طلب بارندگی .
ابتدا مرز کرتها را درست کرده و دیواری خاکی به ارتفاع حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر ایجاد میکردند و سپس بسته به شیب زمین که فقط افراد با دقت نظر بالا تشخیص میدادند ، بذرها را با شخم سطحی به منظور زیر خاک رفتن آنها به طرف ” وارگاه “و یا “سره “با خاک مخلوط میکردند.
گندم که کاشته میشد باید از آن در مقابل هجوم پرندگانی مانند کبک و یا ” قاجه” که پرنده ای مهاجر با پرهای سیاه با پا و نوک قرمز بود حفاظت میکردند . به همین خاطر هر کشاورز سعی میکرد گندم را یک یا دو روز قبل از نوبت آبیاری خود بکارد . همچنین پس از کاشت از مترسک “دوول dov vol” استفاده کرده و یا روی مرز کرتها به ازای هر چند متر برگی کاغذ گذاشته و سنگ یا کلوخی رویش میگذاشتند تا از جابجا شدنش توسط باد جلو گیری شود . سپس زمین کاشت شده را آب میدادند و این زمان سخت ترین زمان آبیاری بود زیرا آب به کمترین مقدار رسیده و هوا بسیار سرد بود . چند روز بعد که زمین آب داده شده اندکی خشک میشد بر روی سطحش ابزاری به نام سامرز میکشیدند تا کلوخهای آن خرد شده و صاف شود . حالا دیگر کار کشاورز برای این زمین تا اواخر فروردین سال بعد که باید کشته را آب میداد تمام شده بود.
مقدار بذر گندم لازم حدود سه کیلو برای “پنج گرا”سطح بود (هر گرا ۱۶ متر مربع بود) . با آرزوی غفران الهی بر همه کشاورزان بیدهند .

error: Content is protected !!