آموزش وردپرس

متخصصین

متخصصین
تخصص ویژگی ارزشمندی است که رسیدن به آن مستلزم کار و تلاش و زحمت بسیار در طول زمان و صرف هزینه است. افراد متخصص بدلیل داشتن مهارت و دانش انجام امری ویژه ، از دیگران متمایز میشوند و شرایط خاصی را برای موضوع تخصص خود قائلند و دیگران چنین درکی در این زمینه ندارند. افرادمتخصص مورد نیاز و احترام خاص در هر جامعه هستند .
این سایت از دو جنبه به دنبال شناخت و معرفی و درخواست کمک از افراد متخصص بیدهندی است که عبارت است از :
۱-همه افراد برای انجام امور زندگی و کارچه در روستای بیدهند و یا شهرهای محل سکونت ، به افراد با تخصصهای گوناگون نیاز دارند و زندگی امروزی به گونه ای است که بسته به شرایط خودمان در هر روز ممکن است به متخصصین مختلف مراجعه کنیم . شناخت متخصصین بیدهندی با هر نوع تخصص حتما برای بهره گیرندگان مفید خواهد بود .
۲-افراد متخصص و صاحب نظر میتوانند در ارائه طرح و پیشنهادهای اجرایی برای احیای مجدد روستا کمک شایانی بنمایند .

با این مقدمه ، از همه متخصصین اعم از تحصیلکرده و مجرب خواهش میکنیم خود را در این سایت معرفی نمایند . در صورت استقبال همشهریان متخصص ، بانک اطلاعاتی ویژه از متخصصین تهیه ودر اختیار عموم قرار خواهد گرفت .

error: Content is protected !!