آموزش وردپرس

معماری در بیدهند

22

شرایط جغرافیایی ، اجتماعی و فرهنگ مردم هر منطقه تعیین کننده روش زندگی وکیفیت و کمیت لوازم آن است. ساختمان مسکونی و هر بنای مورد استفاده برای سکونت دائم یا موقت مردم ( یا حتی محل نگهداری دام ) نشان دهنده هویت مردم منطقه است . در روستایی مانند بیدهند که کوهستانی وبرف گیر بوده و در حدود ۵ ماه از سال نیاز به گرم کردن منازل میباشد و از طرف دیگر تهدیدهای مهاجمین و غارتگرانی که هرچند وقت یک بار یا دوره به چپاول مردم می پرداختند ،روابط مردم و خویشاوندان با یکدیگر و… ، شکل ویژه ای از معماری در منازل و طراحی محیط روستا نمایان شده است .
جا دارد متخصصین معماری روستایی و کارشناسان ساختمان و حتی دانش آموختگان علوم انسانی به بررسی این موضوع بپردازند و گوشه هایی از زندگی مردمانی که در کار ، زندگی ، محل سکونت و مزارع و…ارتباط تنگاتنگی داشته اند و به گواه همه همشهریان روابطی بسیار صمیمی داشته اند را کشف کنند .برخی از موارد قابل بررسی را به شرح ذیل به عرض میرسانم :
علت ساخت صفه ها و معماری داخلی و ارتباط ساکنین صفه ها
دلیل وجود ساختمانهایی (حداکثر دو طبقه )که طبقات بالا و پایین دارای مالکین مختلف بوده اند.
دلیل عدم وجود کوچه بن بست در روستا
علت ضخامت حدود یک متر دیوارها
قلعه ها و معماری آنها
فضای در اختیار هر خانواده برای سکونت با توجه به تغییر فصل
چگونگی گرم کردن منازل با توجه به محدود بودن منابع تهیه سوخت
عوامل تعیین کننده عرض معابر
و بسیاری موارد دیگر
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

تا حدود ۵۰ سال قبل تنوع مصالح ساختمانی در بیدهند اندک بود . کمبود وسیله نقلیه جهت حمل مصالح و دوری بیدهند از منابع تولید باعث شده بود که مردم بیدهند از همان مصالح در دسترس شامل سنگ ،خشت ،تیر چوب جهت ساخت منزل استفاده کنند. ساخت بنا با این مصالح قرنها ادامه داشت . زندگی در منطقه کوهستانی به آنها آموخته بود که باید برای استحکام بنا تدابیر خاصی را به کار گیرند . برخی از تدابیر عبارت بودند از : ۱-ساخت بنا های با دیوارهایی پهن حدود ۷۰ سانتیمتر. ۲- استفاده از ملات بام حدود ۵۰ سانتیمتر به صورت فشرده جهت جلوگیری از نفوذ باران. ۳ – سنگ چین کردن قسمتهای پایین و بالای دیوارها به دلیل مقاومت اندک خشت به ریزش باران ۴- سنگ چین کردن دیوارهای روبرو با رشته کوههای کرکس ۵- آویختن بوته های گون بر دیوارهای خشتی یا اندود شده با کاهگل جهت جلوگیری از شستشوی خشت توسط باران . رسیدگی مداوم به بنا و رفع خرابیهای احتمالی در اولین فرصت عامل اصلی طول عمر ساختمانها بود . بوته های گون هنوز نیز بر برخی دیوارها آویزان است.
photo_2016-07-20_15-47-50

img_20161003_114921

ادامه دارد

error: Content is protected !!