آموزش وردپرس

پاچو

لزوم شخم عمیق زمین برای فراهم کردن شرایط رشد بهتر محصولات کشاورزی و به ویژه گندم با عث شده بود که کشاورزان از بیلهایی به طول حتی بیشتر از ۵۰ سانتیمتر استفاده کنند . کلفتی ورقه آهنی بیل که با روش آهنگری تولید می شد فقط ۴ تا ۵ میلیمتر بود . بنابراین برای فشردن پا بر روی تیغه نازک بیل به وسیله ای به عنوان تکیه گاه و ضربه گیر که حایل بین کف پا و لبه بیل باشد نیاز بود .
بیل 1
از طرف دیگر ، از دیر باز تا حدود ۵۰ سال قبل تخت گیوه ها از پارچه درست میشد (در گویش بیدهندی به آن گیوه لشگه ای میگفتند) و این تخت پارچه ای مقاومت چندانی به عنوان حایل بین کف پا و لبه بیل نداشت .
اما از حدود ۵۰ سال پیش تا کنون ، تخت گیوه ها را از لاستیک خودرو درست میکردند و دارای مقاومت کافی برای استفاده بود.
تا زمانی که از گیوه های تخت پارچه ای به عنوان کفش ( پاوجار )استفاده میشد ، کشاورزان برای شخم زدن از وسیه ای چوبی به نام پاچو استفاده میکردند . پاچو تخته ای چوبی به اندازه کمی بزرگتر از کف پا و به ضخامت حدود یک سانتیمتر بود که با نخهای متصل شده به آن به پا بسته شده و کف پا را از آسیب دیدن در هنگام شخم زدن محافظت میکرد. آذر ۱۳۹۲

error: Content is protected !!