آموزش وردپرس
خانه / گوناگون / شکار ممنوع

شکار ممنوع

حفاظت از محیط زیست و ممنوع کردن شکار در منطقه باعث شده تعداد پرندگان و پستانداران در حال افزایش باشد و این افزایش در اطراف روستا و دشتها قابل مشاهده است.
کبک ، بز و میش کوهی از جمله حیواناتی بودند که از قدیم تا چند سال پیش شکار میشدند . مشکلات شلیک و محدودیت تعداد تیر در اسلحه های قدیمی دلایلی بودند که باعث میشد تعداد شکار در سال آنقدر زیاد نباشد که نسل آنها را در معرض انقراض قرار دهد و یا آنها را مجبور به فرار از کوهستانهای کرکس نماید. شکار چیان محلی با اسلحه های سرپر و گاه بدون دوربین ، به دنبال شکار بودند میرفتند و گاهی دست خالی برمی گشتند .
تا حدود ۴۰ سال قبل این حیوانات در اطراف روستا پراکنده بودند و در بیابانها و کوهها دیده میشدند . اما از ۴۰ سال پیش به این سو با ورود اسلحه ها و دروربینهای جدید ، و حتی شکارچیان جدیدی که خیلی به بقای حیوانات فکر نمیکردند باعث شد تعداد آنها به یکباره کاهش شدید یابد و به معنای واقعی در معرض نابودی قرار گیرند .
طرح ممنوعیت شکار و کنترل صیادان باعث شده افزایش قابل توجهی در تعداد وحوش منطقه رخ دهد . گروه گروه کبکهای زیبا در حال دویدن یا پرواز در حاشیه روستا و دشتها هستند و حتی بز و میشها نیز که حالا احساس امنیت بیشتری میکنند تا حاشیه روستا می آیند.
ما ساکنین و بیدهندیهای دیگری که به طور موقت در روستا حضور پیدا میکنند بیشتر از هر کس دیگر و حتی سازمانهای مسئول موظف به حفاظت از این حیوانات هستیم . در صورت مشاهده مواردی که نشان از شکار دارد موضوع را به هر شخص یا منبعی که میتواند آن را بررسی و یا تعقیب نماید اطلاع دهیم ومباد که خودمان نیز به شکار کردن اقدام نماییم .
بنابراین شکار ممنوع است ، برای همه ….

error: Content is protected !!