آموزش وردپرس

آبگردان

آبگردان
او وبند ، وار برکه ، وارش دیکه ، وار به جو کنار بو ، وار برشو ، وار به کایه ؟ ، وار چاک که ، وار جوره ، ……
در ربان بیدهندی به برگرداندن آب کشاورزی از مسیری به مسیر دیگر و همچنین به خاک و شنی که مسیر آب را تعویض میکنند را “وار ” میگویند.
در دشتهای بیدهند هزاران وار وجود دارد . از وارهای اصلی مانند وار برگرداندن آب از دشت جوره به دشت ده (یا برعکس ) ، وار تعویض مسیرهای اصلی آب در دشتها تا وار داخل باغ یا زمین کشاورزی .
برای داشتن معادل فارسی ” وار ” ما کلمه ” آبگردان” را پیشنهاد میکنیم.
تا حدود ۱۰ سال قبل برای تعویض مسیر آب فقط از شن و ماسه استفاده میشد و البته جابجا کردن به طور متوسط ۳۰ کیلوگرم شن و ماسه برای هر وار و انجام این کار برای صدها بار در یک شبانه روز آبیاری دشت برای یک نفر کاری طاقت فرسا بود.
%d9%82
طی چند سال اخیر از وسیله ای برای تعویض مسیر آب در جویهای اصلی دشت استفاده میشود که شامل یک ورق آهنی و دو ستون شیار دار است( ورق در داخل شیار فلزی به طور عمود بر مسیر آب قرار گرفته و مسیر را می بندد.) و حجم کار تعویض مسیر آب را به حدود یک دهم تقلیل داده است. طی دو سال اخیر تعداد زیادی آبگردان در مسیر عبور آب نصب شده است و زحمت کشاورزان را به طور قابل ملاحظه ای کم کرده است.جا دارد از همه کسانی که بانی ، پیگیری کننده و مجری این کار بوده اند تشکر کنیم و برایشان سلامتی و عاقبت به خیری از خدای بزرگ درخواست کنیم.

error: Content is protected !!