آموزش وردپرس
خانه / گویش بیدهندی / اشعار / کار خبه به وقتش

کار خبه به وقتش

شعری با گویش بیدهندی با عنوان :
کار خبه به وقتش

همدهی ها، مردوا و جنووای وهندی ،
اوجن یه مثله،مثله نه یه پندی –
هر کاری در وقتش به درد اخوریه ،
وقتش بویر به اچ دردی نخوریه-
یه با با و مونه با چند تا وچه،
زندگیشین خب بو نشیندا غصه-
مرده بشو ور او یه شو پوییز ماه،
تا که بهنج کشته گندم سنگ سیاه-
دلچاش که و مریض ببو کیه کت،
دوره ناخوشیش خیلی ورنکت –
مرده بشو تنهای تنها ، تنها،
بموندنده وی سرپرست وچه ها –
جنه به خوشش بوات تو خو عاقلی،
دست به زانوت بگی بوا یا علی –
تمونشش جر پسی نا مردونه،
وچه هاشش گرد بکه دونه دونه-
بشتنده به شهر و دیار پی کار ،
برا ننه ،فقط بموند افتخار –
وچه ها بشتنده ننه تنها کت،
نقده کارش بکه تا از ناه بکت-

ننه کم کم‌پیر ببو پیر و پیر تر
اسبه وبو موهاش و دولا کمر-
آردش بویته بو کمه اش در اویت،
مهر به دنیاش رو دلش در بر ریت-
یه رو که بند ناشش بگت غصه ها،
اشات بشون وپرسن حال وچه ها-
سربالایی بشو با صد مکافات،
زورکی خوشش برسنا مخابرات –
زهرا خانم سلام ،خدا هوید دی قوت،
من خو پاهام جون ندا بی مروت-
زهرا خانم دارم با تو یه کاری،
بگی شماره نین پوره ته تغاری-
بشگت شماره با گوشی تق و توق،
بیشوات گوشی دستت باشه آقای بوق-
ننه ،عزیزم ،چطوری کا د هی ،
قدیما باز یامین بشادی گاهی-
الهی که زندگیت بو مثل قند،
چند وقته اچ کم نمییده وهند-
ننه الان وقت ندارن یه فوت بی،
منتظرون تلیفون که دورایبی-
ننه گوشه چماش ببو کمی خیس،
اشپا دهون آرکه خوشش بوات هیس-
هاچشت دورایبی زهرا نمرش بگت،
ننه سراغ وچه هاشش بگت-
بیشوات ننه مریضون و حال ندار،
سری به من بکیش،خدا نگهدار-
زهرا بیشوات نانی د هاچن تنهایی،
ادپه برات باهارن ایکی چایی؟-
نه نخورن کار دارن آرسن بشون ،
تعاونی د هامگته قند و نون-
باقریان اشوات جنسات وهلن،
منتظره ، بیمواته زو وگلن-
وچه ها مشغول کار ایکی ایکی،
نین به نونش بوات و نون به نیکی-
ننه بشو ور بابای،چند رو بعد،
عمرش نرسابو همون به نود-
وچه ها دسشین دیم دس بس و سر،
تازه بشینفهما چیه خیر و شر –
برای آمرزش همه پدران و مادران آسمانی صلوات .

error: Content is protected !!