آموزش وردپرس
خانه / بازسازی روستا / خانه های در حال تخریب

خانه های در حال تخریب


در حال حاضر بسیاری از ساختمانهایی که روزی نیاکان ما در آن سکونت داشته اند در حال تخریب است . ساختمان مخروبه علاوه بر چهره زشتی که به روستا میدهد ، محلی برای سکونت حیوانات موذی و حشرات مختلف و انبارهای بدون مدعی برای زباله ها و…خواهد بود . رها کردن ساختمانهای قدیمی و عدم حفاظت از آنها در مقابل نزولات جوی ،باعث شد که در معرض آسیب جدی و تخریب قرار گیرند. برف پایان سال ۱۳۹۲ بسیاری از خانه های قدیمی که سقف و دیوارها در مقابل نفوذآب مقاوم نشده بودند را به ویرانه تبدیل کرد.بخش بزرگی از خانه های قدیمی تخریب شده و تا چند سال دیگر همه دیوارهای آنها فرو خواهد ریخت.خانه های مخروبه سلامتی و جان سایرین را تهدید میکند.جا دارد مالکین محترم این منازل به فرجام ریختن دیوار و سقوط مصالح بر روی عابرین و عواقب آن بیندیشند و هر چه زودتر برای ساماندهی و تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.
واقعیت این است که در محوطه مسکونی روستا زمین کافی برای متقاضیان ساخت بنا وجود ندارد و از طرف دیگر بخش بزرگی از سطح زمین در اشغال ساختمانهای مخروبه است . چرا به دنبال بازسازی یا تجدید بنا این ساختمانها نیستیم.
یکی از دلایل عدم توجه مردم به خانه های قدیمی این است که این خانه ها در حال حاضر دارای مالکین متعدد هستند و این افراد نیز برای سامان دادن به موضوع مالکیت و توافق با یکدیگر برای نگهداری یا بازسازی آنها وقت کافی نمیگذارند.
جا دارد همه مالکین محترم و نیز اعضای محترم شورا و دهیاری تدبیری فوری بیندیشند . البته در برخی روستاهای مجاور جریمه هایی برای املاک رهاشده و خانه های مخروبه در نظر گرفته اند تا به این وسیله بر مالک این ساختمانها جهت احیای آنها فشار وارد نمایند.

error: Content is protected !!