آموزش وردپرس
خانه / شما و سایت / لزوم فعالیت بیشتر در فضای مجاری

لزوم فعالیت بیشتر در فضای مجاری

لزوم فعالیت بیشتر در فضای مجازی
روستای بیدهند با پیشینه تاریخی حداقل دو هزارساله و وجود پتانسیل بالا جهت استخراج مطالب متنوع ، مستحق آن است که به گونه ای مناسب به نسل جدید ساکنین قبلی معرفی گردد.
برای هزاران نفر از نسل جدید ساکنین قدیمی که بسیاری ازایشان به ندرت به بیدهند می آیند و برخی نیز ممکن است دهها سال از آخرین حضورشان گذشته باشد – معرفی روستا در فضای مجازی بهترین روش برای زنده نگهداشتن یاد بیدهند در ذهن آنان و ایجاد شرایط همکاری برای آنان در آبادانی دوباره روستا است .
درج عکس ، ذکر وقایع ویادآوری زمانهای گذشته در سایتها و پایگاههای اطلاع رسانی در فضای مجازی توسط هریک از بیدهندی های عزیز ، حتما مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

error: Content is protected !!