آموزش وردپرس

آغاز کار

شرکت کشت و صنعت بیدهندنطنز (سهامی خاص) –شماره ثبت ۲۰۱
بنا به دعوت نماینده هیات موسس شرکت کشت و صنعت بیدهند از عموم بیدهندی هایی که برای خرید ۲۰ تا ۲۰۰ سهم از شرکت مذکور وجه واریز کرده بودند ، جلسه ای در تاریخ ۲۸٫۱۱/۱۳۷۹ به منظور بررسی اساسنامه تشکیل وپس از تصویب اساسنامه اقدامات اجرایی شرکت شروع میشود. بخشی از منطقه “دیمه هامونه” تسطیح گردیده و درختانی از نوع گردو ، بادام ، هلو و… در آن کاشته میشود .قنات درب کنده های ماره به عنوان منبع تامین آب نوسازی شده و با ساخت استخری به عنوان منبع ذخیره آب کار آبیاری آغاز میگردد . درسالهای بعد ضمن افزایش تعداد درختان ، کشت درختچه های گل محمدی نیز در برنامه قرار میگیرد . اقدامات اجرایی مناسبی برای توسعه شرکت به عمل می آید .
اکنون حدود پانزده سال از زمان آغاز فعالیت عملی شرکت میگذرد .
آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور به شماره ۱۰۵۱۷ تاریخ ۹/۸/۱۳۸۷ به شرح ذیل آمده است :
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۳/۸/۱۳۸۷ تغییرات ذیل به عمل آمد که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه رسالت آگهی میگردد:
۱-آقای حبیب اله مسلمی بیدهندی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای ناصرالدین آقامحمدی نظری به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله مسلمی به عنوان منشی هیئت مدیره انتخاب شدند.
۲-آقای محمد حسین مقیمی بیدهندی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب شدند.
………………………………………………….
اطلاعات کلی شرکت
شرکت کشت و صنعت بیدهند نطنز(سهامی خاص) – در سال ۱۳۸۰ و به منظور تغییر در روش کشاورزی سنتی در بیدهند تاسیس شد . منطقه هامون برای کاشت درختان در نظر گرفته شد و قنات ماره که حدود ۷۰ سال قبل احداث شده بود و بالغ بر چهل سال آبی از مظهر آن خارج نشده بود بازسازی و به عنوان منبع تامین آب در نظر گرفته شد . خلاصه وضعیت مزرعه احداث شده عبارت است از : سطح مزرعه جمعا ۴۳ هکتار – – تعداد افراد سهامدار حدود ۶۹۰ نفر – کل سهام خریداری شده تا سال ۱۳۹۵ حدود ۷۷۰ میلیون ریال _ تعداد درختان گردو ۴۰۰۰ اصله – تعداد درختان بادام ۴۰۰۰ اصله – درآمد شرکت از اجاره بهره برداری از درختان (گل محمدی و میوه ) بیست میلیون تومان –

اسامی اعضای هیئت مدیره طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ آقایان عبداله مسلمی- محمود نبی – حبیب مسلمی سلیمان باقری – فرهاد شکوهی – بازرسین آقای مهدی اختیاری و …

error: Content is protected !!