آموزش وردپرس
خانه / ۱۳۹۵ / بهمن

بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۵

تاریخچه چراغ روشنایی در بیدهند

تاریخچه چراغ روشنایی در بیدهند بشر از دیر باز تا کنون همواره برای راحتی زندگی خود تلاش نموده است . تامین نور محیط اطراف زندگی در شب یکی از دغدغه های انسانهای نخستین بوده است . با کشف آتش از آن برای گرم نگه داشتن محیط زندگی و پخت و …

ادامه نوشته »

ساختن به روش بیدهندی

صرف مصدر ساختن در گویش بیدهندی اول شخص مفرد -دوم شخص مفرد -سوم شخص مفرد اول شخص جمع -دوم شخص جمع -سوم شخص جمع ماضی ساده بم سات -بد سات- بش سات- بمین سات- بدین سات- بشین سات ماضی استمراری ام سات- اد سات -اش سات- امین سات- ادین سات- …

ادامه نوشته »

ندایم را بشنوید………

متن تهیه شده توسط سرکار خانم عفت قیومی برای طرح آبیاری بیدهند “”من مادر شما ، بیدهند نام دارم. نفسم به شماره افتاده است. زمانی نه چندان دور پر انرژی وسخاوتمندبودم. درتمام دشتهای من انواع دانه های خوشه ای با وزش باد می رقصیدندودستهای زحمتکش پدران شما با اشتیاق آنهارا …

ادامه نوشته »

نشانی

لزوم شماره گذاری زمینها و باغها : تمام مناطق دشت بیدهند و نیز مراتع دارای نام خاص بوده است . این نامها به صورت قراردادی بین اهالی از روزگاران قدیم رایج شده و اصلیترین فایده آن داشتن نشانی برای زمینها و مراتع بوده است . مثلا همه مردم ساکن روستا …

ادامه نوشته »

جوق و جوق بندی

با افزایش جمعیت در روستا و افزایش هر ساله سطح زمینهای کشاورزی ، به روشی برای سنجش میزان آب مصرفی توسط هر کشاورز نیاز بوده است. طرح تقسیم آب کشاورزی در بیدهند از دقیقترین و قدیمیترین اصول کار و زندگی در این روستا بوده است . تقسیم آب کشاورزی بر …

ادامه نوشته »
error: Content is protected !!